Green Path Way

Glasses on Computer

 

Glasses on Computer

 

Η Εταιρεία   

...

H Ανώνυμος Εταιρεία ΤΕΚΜΑ Α.Ε. που συστήθηκε το 1986 αποτελεί την συνέχεια της εταιρείας «ΤΕΚΜΑ Ο.Ε. - Α. Κανόνης - Σ. Μανιάκης» που συστήθηκε και εργάζεται ανελλιπώς από το έτος 1976. Η ΤΕΚΜΑ Α.Ε. είναι τεχνική εταιρεία που ασχολείται με κατασκευές δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα ιδιόκτητα γραφεία της, στην Αθήνα και επί της οδού Κ. Παπαρρηγοπούλου 45 και Βαλτινών. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Πολιτικός Μηχανικός Μανιάκης Σπύρος, ενώ Αντιπρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος είναι ο Πολιτικός Μηχανικός Κανόνης Άγγελος. Σήμερα, η εταιρεία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης (ΜΕΕΠ), εφαρμόζει δε σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 - 2000 (από την ΤUV Rheinland, αριθμός 01 100 035942), για όλα τα έργα που εκτελεί και αφορούν τους τομείς : Οικοδομικά έργα, Υδραυλικά έργα, Ηλεκτρομηχανολογικά έργα, Βιομηχανικά - Ενεργειακά έργα, έργα Οδοποιίας, Λιμενικά έργα καθώς και έργα Φυσικού Αερίου. Η ευέλικτη οργανωτική της δομή και το έμπειρο προσωπικό της, καθιστά την ΤΕΚΜΑ Α.Ε. μία δυναμική κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στους εξής τομείς : Διατηρητέα κτίρια Κτιριακά έργα Βιομηχανικά κτίρια Ενισχύσεις Ειδικά έργα Έργα φυσικού αερίου Όλα τα έργα τα οποία έχει εκτελέσει η εταιρεία, έχουν κατασκευασθεί εμπρόθεσμα και χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από τον συμβατικό προϋπολογισμό τους, μερικά δε από αυτά σε χρόνους ρεκόρ (Ζάππειο - 4 μήνες, Αρχαιολογικό Μουσείο - 4 μήνες). Τα τρία τελευταία χρόνια η επιχείρηση μας απασχολεί ημερησίως κατά μέσο όρο 60 τουλάχιστον εργατοτεχνίτες.

...

Γίνεται προσπάθεια να μην πραγματοποιούνται πολλές διαφοροποιήσεις στους εργαζόμενους, ώστε οι εργασίες να εκτελούνται στο ίδιο ικανοποιητικό επίπεδο. Πολλοί από αυτούς εργάζονται και υπερωριακά όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την πρόοδο του έργου. Όσον αφορά τους υπεργολάβους, έχουμε συνεχή συνεργασία με 2 έως 3 σε κάθε είδος εργασίας, από τους οποίους επιλέγουμε τον καταλληλότερο για το συγκεκριμένο έργο. Στα τακτικώς απασχολούμενα συνεργεία μας προστίθενται επικουρικώς και άλλα, με τα οποία υπάρχει περιστασιακή συνεργασία, σύμφωνα με τις ανάγκες των κατασκευαζόμενων έργων. Επί πλέον η ΤΕΚΜΑ Α.Ε., έχει αναπτύξει ανεξάρτητο τομέα που ασχολείται με έργα δικτύων Υποδομής και ειδίκευση στα έργα Φυσικού Αερίου, έργα τα οποία απαιτούν υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας και ειδικό εξοπλισμό, έχει καταστεί δε επίσημος υπεργολάβος της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η εταιρεία εκπονεί μελέτες, προμηθεύει όλα τα απαραίτητα υλικά και κατασκευάζει με την μέθοδο "TURN KEY" το εσωτερικό δίκτυο τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου σε βιομηχανίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τον «Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και έως 16 bar» και τον «Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας εως 1 bar». Από το 2001 η ΤΕΚΜΑ Α.Ε. έχει ιδρύσει την θυγατρική εταιρεία GHP-TECH ΕΠΕ η οποία εισάγει και εμπορεύεται κλιματιστικά μηχανήματα φυσικού αερίου. Οι δύο εταιρείες σε συνεργασία έχουν μελετήσει και εκτελέσει εγκαταστάσεις ψύξης - θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου (www.ghp.gr).

Mr Jack Daniel

ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

...
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Chuppy The Dog

ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

...
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

.........................................................................

Mud
Mud

...

1998 Ενισχυση και ανακαινιση εμπορικου κέντρου ιδιοκτησιας Σ. Ματσα στο Κολωνακι.

2001 Κατασκευή κτιρίου λειτουργίας φυσικού αεριού της ΔΕΠΑ ΑΕ στην Ξάνθη

...

Chilly Winters

1992 Κατασκευή συγκροτήματος εξοχικών κατοικιών στην Πάτμο

...

The Castle
The Castle

2006 αποκατάσταση ιδιόκτητης διατηρητέας κατοικίας στο Θησείο

...

The Rails

Ανακατασκευή κτιρίου κατοικιών στη Ραφήνα

...

1987 Μουσείο Μακρυγιάννη για το ΥΠΠΟ/ΔΕΕΜΠΚ στην Αθήνα

...

Σε Εξέλιξη: Περιστοίχηση νεκροταφείου Σχιστού στο Σχιστό

...

1992 Κατασκευή εργοστασίου - αποθηκών - γραφείων της Rilken Α.Ε. στη Κηφισιά

...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

...

ΤΕΚΜΑ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ

...

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

...
  • Βαλτινών & Κ. Παπαρρηγοπούλου 45,
    114 73 - Αθήνα
  • (+30) 210 64.70.081
  • INFO@TEKMA.GR